วันพุธที่ 3 เมษายน พ.ศ. 2556

เอกสารเรียน การจัดการทีมงานในองค์กร
Download เอกสารเรียนในรูปแบบ Microsoft Word

.............................................................................................................................................
Download Powerpoint
บทที่   1 ความหมายและความสำคัญของการจัดทีมงานในองค์กร
บทที่   2 แนวคิดเกี่ยวกับการทำงานเป็นทีม
บทที่   3 ลักษณะและองค์ประกอบการทำงานเป็นทีม
บทที่   4 บทบาทของผู้นำในการทำงานเป็นทีม / บทที่ 5การตัดสินใจในการทำงานเป็นทีม
     - การสร้างทีมงานใหม่  (ศึกษาด้วยตนเอง)
     - การพัฒนาทีมงานที่มีประสิทธิภาพ (ศึกษาด้วยตนเอง)
บทที่   8 มนุษยสัมพันธ์ในทีมงาน
บทที่   9 การสื่อสารหรือการสื่อความเข้าใจในทีมงาน 
บทที่ 10 การประสานงานและการกระจายงานในทีม
บทที่ 11 การสร้างความภูมิใจในทีมงานและการจูงใจทีมงาน
บทที่ 12 การจัดการความขัดแย้งในทีมและระหว่างทีม
     - การบริหารหรือการจัดการทีมงานและการแก้ปัญหาในการทำงานเป็นทีม (ศึกษาด้วยตนเอง)
บทที่ 13 การใช้กิจกรรมเพื่อพัฒนาบุคลากร (งานกลุ่ม)
 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------NEW การศึกษาด้วยตนเองครั้งที่ 3

ให้นักศึกษาเข้าไปอ่านบทความ โดยคลิ๊กที่ Link ด้านล่าง แล้วจัดทำรูปแบบของการเรียนรู้ด้วยตนเอง โดยจัดทำเป็นผลการสรุปการเรียนรู้ เป็นรูปแบบของ Mine Mapping (ในหน้าสุดท้ายของบทความที่อ่าน )

(กดที่นี่เพื่อ Click Link)


---------------------------------------------------------------------------------------------

การศึกษาด้วยตนเอง ครั้งที่ 2
Click Link เพื่อทำแบบสอบถาม

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น